Copyright: Per Hoffmann Olsen

Colostygia pectinataria

Category: Larentiinae

Details: Colostygia pectinataria

Peribatodes secundaria

Category: Ennominae

Details: Peribatodes secundaria

Hemistola chrysoprasaria

Category: Geometrinae

Details: Hemistola chrysoprasaria

Ligdia adustata

Category: Ennominae

Details: Ligdia adustata

Chloroclysta siterata (2)

Category: Larentiinae

Details: Chloroclysta siterata (2)

Campaea margaritata

Category: Ennominae

Details: Campaea margaritata

Chloroclysta siterata

Category: Larentiinae

Details: Chloroclysta siterata

Angerona prunaria

Category: Ennominae

Details: Angerona prunaria

Geometra papilionaria

Category: Geometrinae

Details: Geometra papilionaria

Siona lineata (2)

Category: Ennominae

Details: Siona lineata (2)

Siona lineata

Category: Ennominae

Details: Siona lineata

Camptogramma bilineata

Category: Larentiinae

Details: Camptogramma bilineata

Pseudopanthera macularia

Category: Geometrinae

Details: Pseudopanthera macularia

Colotois pennaria

Category: Ennominae

Details: Colotois pennaria